Komanda

DONATAS BURNEIKA
VYRIAUSIASIS MOKSLO DARBUOTOJAS

ORCID
Research gate

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Regionų ir miestų tyrimai;  regioninis vystymasis ir regioninė politika; socialinė ir ekonominė geografija;  migracijų, socio-erdvinės segregacijos, suburbanizacijos, periferizacijos ir metropolizacijos reiškinių tyrimai.

KONTAKTAI:
Tel. nr.: (8 5) 211 3777
El. paštas: donatas.geo@gmail.com


EDIS KRIAUČIŪNAS
VYRESNYSIS MOKSLO DARBUOTOJAS

ORCID
Research gate

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Kaimo raida; kaimo gyvenviečių transformacijos; socio–demografinė kaimiškų regionų diferenciacija; apgyvendinimo paslaugų raida kaimiškuose regionuose; gyvenviečių geografija; regioninė geografija; turizmo geografija.

KONTAKTAI:
Tel. nr.: (8 5) 211 3777
El. paštas: edis.geo@gmail.com


Rūta UBAREVIČIENĖ
Vyresnioji mokslo darbuotoja

ORCID
Research gate

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Socioerdvinė kaita, depopuliacija, vidaus migracija, regioniniai skirtumai, socialinė segregacija, miestų regionai, posocialistinė raida, Big Data.

KONTAKTAI:
Tel. nr.: (8 5) 211 3777
El. paštas: ruta.ubareviciene@gmail.com


Gintarė POCIŪTĖ SEREIKIENĖ
Vyresnioji mokslo darbuotoja

ORCID
Research gate

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Teritorinė poliarizacija, periferijos ir periferizacija, miestų mažėjimas, uždaros gyvenvietės, miesto džentrifikacija ir segregacija.

KONTAKTAI:
Tel. nr.: (8 5) 211 3777
El. paštas: gintarei.pociutei@gmail.com


Darius LIUTIKAS
Vyresnysis mokslo darbuotojas

ORCID

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Turizmas; turizmo sociologija; laisvalaikio sociologija; kultūrinis ir religinis turizmas; piligrimystė; turizmo geografija.

KONTAKTAI:
Tel. nr.: (8 5) 210 2071
El. paštas: darius.liutikas@gmail.com


Viktorija BARANAUSKIENĖ
Mokslo darbuotoja

ORCID
Research gate

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Gyventojų geografija, Lietuvos retai apgyventos teritorijos, socioteritorinė atskirtis, viešųjų paslaugų infrastruktūros tinklo kaita, periferizacijos ir metropolizacijos reiškinių tyrimai, regioninė politika, regioniniai skirtumai.

KONTAKTAI:
Tel. nr.: (8 5) 211 3777
El. paštas: baranauskiene.viktorija@gmail.com


Simona ŠČERBINSKAITĖ
Jaunesnioji mokslo darbuotoja

ORCID
Research gate

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Kaimiškų teritorijų raida ir transformacijos, socialiniai – demografiniai aspektai; kaimo bendruomeninės organizacijos, jų veikla; kaimo plėtros politika.

KONTAKTAI:
Tel. nr.: (8 5) 211 3777
El. paštas: simonascerbinskaite@gmail.com


Vaida TRETJAKOVA
Tyrėja

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Šeimos ir intymių gyvenimų sociologija; (paauglių kūdikių) gimstamumas; bevaikystė; reprodukcinė sveikata; jaunimo gerovė; lyčių vaidmenys, santykiai ir nelygybės; lytiškumo ugdymo, reprodukcinės sveikatos, gimstamumo politika.

KONTAKTAI:
Tel. nr.: (8 5) 211 3777
El. paštas: vaida.tretjakova@gmail.com


Dovydas VIDZBELIS
Jaunesnysis mokslo darbuotojas, doktorantas

ORCID
Research gate

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Politinis laukas; rinkimai; rinkimų sistemos; elektoriniai teritoriniai vienetai; elektorato elgesys; vietos įtaka politinėms nuostatoms; politinės kampanijos dalyvių portretas; socialinė geografija.

KONTAKTAI:
Tel. nr.: (8 5) 211 3777
El. paštas: dovydas.vidzbelis@lcss.lt

Accessibility Toolbar