Apie mus

Regionų ir miestų tyrimų skyrius (RMTS) yra LSMC Sociologijos instituto padalinys, įkurtas 2013 m. spalio 1 d. (tada – Visuomenės geografijos skyrius). 

Pagrindinė RMTS darbo kryptis yra socio-geografinių procesų tyrimai šalies regionuose ir miestuose. Skyriuje dirbantys mokslininkai ir tyrėjai siekia atskleisti ir pristatyti akademinei bendruomenei bei Lietuvos žmonėms svarbiausius šalies ir kaimyninių kraštų regionų ir miestų raidos ypatumus, tendencijas ir dėl to kylančias problemas. Pagrindinė tyrimų idėja yra atskleisti įvairių socialinių procesų ir erdvės (teritorijos), kurioje jie vyksta, tarpusavio priklausomybes. Regioninių ir miestų tyrimų skyriaus pradžia siejama su 1994 m. tuometiniame Geografijos institute įsteigtu Regioninės geografijos skyriumi (vad. R. Baubinas). Daugiausia dėmesio čia buvo skiriama šalies regionų raidos tyrimams. Nagrinėtos šalies ūkio, kaimo vietovių, kultūrinių procesų, turizmo, miestų raidos regioninės ypatybės. Šiuo metu skyriuje labiausiai plėtojami regioninio vystymosi netolygumo, kaimo erdvės transformacijų, erdvinės neteisybės, miestų erdvės transformacijos ir segregacijos, migracijų ir kitų teritorinių reiškinių tyrimai.